מחפש איפור לפורים.
סביבות 150 עובדים.
21.3.
הרצליה.