מחפשת במה ניידת.
אור יהודה.
בהקדם האפשרי.
הבמה אמורה להיות תוספת לבמה שכבר קיימת.
צריך שהיא תהיה מחולקת ל - 2.
מצ"ב המפרט של הבמה, נא להתייחס לחלק הראשון ומעוניינת בהצעת מחיר עבור 2 במות שמתוארות בחלק הראשון.