מחפשת עמדת איפור לפורים.
20.3.
ראשון.
סביבות 250 איש.