מחפשת vj למספר פרוייקטים.
הפרוייקט הראשון סוף מרץ.
פתח תקווה.
סביבות 200 איש.