מחפשת מקום לכנס רופאים בינלאומי.
סביבות 700 איש.
12-14.11, צריך לעשות הקמה בלילה שבין 11-12.11.
מרכז, צריך שיהיה במקום מרכזי.
צריך שיהיה במרכז מליאה + 3 פיצולים אירוע בינלאומי חייב להיות בסביבה של מלונות.