מחפש מפיק אירועים מפיק אירועים לחגיגת חקלאות.
מדובר על כנס + תערוכה של חקלאות.
תל אביב.
יומיים רצופים 19.6 - 18.
20,000 - 10,000 איש.
תקציב: מיליון.