מחפש מפיק אירועים לכנס התחדשות לחברי מושבים.
מספר כנסים בשנה, הראשון מרץ או אפריל.
דרום, אשקלון.
המפיק אירועים צריך לדאוג למקום, משעות הבוקר כולל קפה ועוגה וארוחת צהריים.
לעצב מודעה ופרסום במדיה הרלוונטית, רישום המשתתפים וגביה בטלפון או במקום.
אנחנו דואגים לבחירת המרצים והזמנתם, בניית תכנים וכו'.
תקציב: כול משתתף משלם כ - 300 - 250 ש"ח, זה מגיע לטובת הגורם המארגן.