מחפש קיר לדים לאירוע מוסדי גדול.
אירוע של 70 שנה למוסד.
ירושלים.
2,000 - 1,500 איש.
מאי, כנראה 22 או 23 לחודש.
אירוע חוץ, אירוע ערב.
צריך קיר לדים ברוחב של 10 מטר, גובה של 3 מטר לפחות (יכול להיות שיהיה יותר המינימום 3 מטר).