מחפשת מפיק אירועים למסיבת פורים בית ספרית.
19.3.
רחובות.
סביבות 528 תלמידים.
בית ספר יסודי.
מעוניינת לשמוע הצעות.
תקציב: 5,000 - 4,000 ש"ח.