מחפש קייק פירות לחתונה.
500 - 400 מוזמנים.
6.1.
תל אביב.