מחפש מפיק אירועים עבור כנס.
מרץ.
מרכז.
מדובר על חצי יום.
סביבות 100 איש.
מצ"ב משמך עם פירוט מלא של מה שצריך.