מחפש מקום להשתלמות.
אולם שמספק מסך, מקרן, הגברה, מיזוג.
14:40 - 08:00.
מרכז.
10.10 - 09.
סביבות 250 איש.
תקציב: 2,000 ש"ח.