מחפשת לעשות אירוע גיבוש ל - 15 - 12 עובדים בתאריכים 17.5 - 16.
עם לינה, פעילות, 4 ארוחות, בוקר, צהריים, ערב וארוחת 10.