לאירוע חברה שיערך במהלך חודש מאי בדרום.
זקוקים לדיג'י.
לכ- 80 - 70 אנשים.