מחפש מחיצה על גלגלים לרחבת ריקודים באולם עבור חתונה.
9.5 בחדרה.