לאירועי יום העצמאות זקוקים ל - 90 - 80 ליטר בירה.
ל - 500 איש