לכנס תיירות טכנולוגית שיערך ב 12.6 בתל אביב.
צריך 20 שולחנות ו40 כיסאות.