לכנס תיירות טכנולוגית שיערך באמצע יוני בתל אביב.
צריך עמדות רישום + תגים, וכול מה שמשתמע מכך לרישום.
הולכים להיות בין 500 - 200 אנשים.