לכנס תיירות שיתקיים ב - 28.5 בתל אביב דרושים:
*עמדות הרשמה עם 3 דיילות רישום.
*3 דיילות ל - 3 עד 8 שעות.
*4 דיילים ל - 3 עד 8 שעות.
*תגים 250.
*שרוכים ממותגים 250.