לאירוע חברה באזור ראשון מחפש, 10 מצנני אוויר.
יום חמישי ה - 22.3.
זה אירוע שיהיה בשטח.