מחפשת חברה לבינוי והקמת ביתנים למספר אירועים, במהלך השנה מעדיפה לעבוד עם ספק קבוע.
צפי ל 40- 30 ביתנים.