ליר בית ליצירה

ליר בית ליצירה
כתובת: דב פרידמן 14, גבעתיים
טלפון:
03-6704203