קדמת עדן

קדמת עדן
כתובת: ת.ד. 3663 , קדימה
טלפון:
073-7579382