ארנה ירושלים

ארנה ירושלים
כתובת: דרך בנבנישתי, קרית הספורט , ירושלים
טלפון:
073-7840685