זקני הכפר -

זקני הכפר -  מוזיקה זה הכול
כתובת: ת.ד. 5225 , נופית
טלפון:
073-7578624