מלון רמת רחל

מלון רמת רחל
כתובת: ד.נ. צפון יהודה , קיבוץ רמת רחל
טלפון:
02-6702565