כל מה שחם בענף ! אמין, מקצועי ומקיף יותר.
כל יום שני, מדי שבוע
ניוזלטרים נוספים מהענף :
ניסויים בקד"מ בבני אדם
המדור סוקר מגמות, פרוייקטים ורעיונות מקוריים בתחומי הקד"מ, האירועים והשיווק בחו"ל.
חפש בכתבות:

זווית אישית: ענף החתונות - בעיות וטיפים (ד')

מאת: "אמון הציבור" /
05.07.2009
/ 11:55

לחלק א'

 

לחלק ב'

 

לחלק ג'

 

 

 

חקיקה רלבנטית

 

חוק רישוי עסקים

 

 

2ו. (א) לא יינתן רישיון או היתר זמני לפי חוק זה לאולם שמחות, לגן אירועים או לדיסקוטק, אלא אם כן, נוסף על הוראות חוק זה, הותקן באולם השמחות, בגן האירועים או בדיסקוטק התקן מד רעש, המודד את עצמת הרעש במקום, המתריע על מפלס רעש העולה על מפלס הרעש שקבע השר לאיכות הסביבה לפי הוראות סעיף קטן (ב), והמביא לניתוק זרם החשמל למערכת ההגברה באולם השמחות, בגן האירועים או בדיסקוטק לאחר פרק זמן של התרעה שקבע השר לאיכות הסביבה כאמור.

 

 

5.(א)רשות הרישוי לעסק טעון רישוי היא –

 

(1)בתחום רשות מקומית – ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך.

(2)מחוץ לתחומה של רשות מקומית – מי ששר הפנים הסמיכו לכך.

 

בתקנות רישוי עסקים מוסדר ההליך הפרוצדוראלי לקבלת רישיון עסק, במסגרת הליך זה יש להציג  לרשות מסמכים שונים כדוגמת תרשים סביבה, מפה מצבית ותכונית עסקית.

 

 במפה המצבית יש לפרט בין היתר את מיקום המתקנים לסילוק אשפה, מיכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים שקשורים לעסק, קווי צנרת ביוב ומים, מערכת כיבוי אש.

 

בתוכנית העסק יש לפרט בין היתר מתקני סניטציה(אסלות וכו'), פתחי חירום, גישה לנכים, מתקני אוורור, קולטי עשן ומזהמים אחרים, מערכת כיבוי אש.

 

 

 

 

אמון הציבור

 

 

תגובות
אין תגובות למאמר