DATA CENTER 2018

הכנס והתערוכה הבינלאומית לניהול ותפעול נתונים יעסוק בהיבטים הפרקטיים של הקמה וניהול ותפעול מרכזי נתונים.

הכנס יטפל בכל מחזורי החיים של ניהול משלב התכנון הפרוגרמה ועד ההפעלה השוטפת בכלל.

מקום הארוע: LAGO, רחוב המאה ועשרים 6, ראשון לציון

תאריך: 29/05/2018 - 29/05/2018

שעת התחלה: 08:00

שעת סיום: 14:00

שם המארגן: אנשים ומחשבים

טלפון: 03-7330777

אירועים נוספים שיכולים לעניין אותך