IT מוניציפאלי 2017

הכנס השנתי לנושא ערים חכמות, לשיפור השירות לאזרח, יתמקד השנה בנושא: עיר חכמה.
ערים רבות מתחילות להכניס תהליכים אסטרטגייםמערכתיים שנועדו לשפר את השירותים לתושבים וגם לשדרג את מערכות הליבה העירוניות והתאמתן להתפתחות הטכנולוגיה.
הכנס ידון בנושאים הבאים:
-האם עיר חכמה זו עיר דיגיטאלית?
-תפקיד המנמר בעיר חכמה?
-האם בעיר חכמה הכל סובב סביב טכנולוגיה?
-כיצד ראשי הערים תופסים את העיר החכמה דוגמאות של פרויקטי עיר חכמה ברשויות מקומיות מהם אתגרי המחר בערים חכמות?

מקום הארוע: מתחם אירועים LAGO, ראשון לציון

תאריך: 10/01/2017

שם המארגן: IT מוניציפאלי

אירועים נוספים שיכולים לעניין אותך