המלחמה בלבנון תשפיע על אופי התערוכות בישראל בשנים הקרובות

המלחמה בלבנון תשפיע על אופי התערוכות בישראל בשנים הקרובות
מאת: יצחק שלו

תעשיית התערוכות בארה"ב ובאירופה בוחנת עצמה באופן שוטף כדי לאתר בעיות ובעיקר כדי ליצור תחזיות. כל זה, כאשר המצב שם טוב ומדי שנה נרשם גידול של כמה אחוזים.

בתקופה זו מוטרדים שם בשאלה האם התערוכות בשנת 2010 יראו כמו התערוכות עכשיו. פורומים שונים של אנשי מקצוע נפגשים ודנים, נערכים סקרים בקרב מארגנים ומציגים ונכתבים על כך מאמרים בעיתונות המקצועית.


כל זה נעשה, למרות שלא נראה באופק משבר קריטי שעלול להטות את התעשייה, באופן דרמטי, למקום אחר. למרות זאת, נראה שצפויים שינויים ואנשי התעשייה שם נערכים לקראתם.

אופי אחר של מבקרים
אם לסכם בקצרה את המגמות המתגבשות בחו"ל, הרי שבשנים הקרובות נראה פחות תערוכות גדולות המקיפות מספר נושאים. התערוכות יהפכו בהדרגה לתערוכות נישה ממוקדות עם קהל מבקרים קטן אך איכותי יותר.

המושג Account Visitor כלומר מבקר שיש לו היכולת להזמין במקום ולהתחייב בשם החברה, יהפוך להיות מושג שכיח יותר ויאפיין את השדרה המרכזית של המבקרים.
היות שכך, המציגים בתערוכות יצטרכו להשקיע יותר מאמצים באיתור אותם מבקרים, עוד בטרם נפתחה התערוכה, כדי להזמינם באופן אישי.


תערוכות קטנות וביתנים קטנים
התערוכות יקטנו בגודל משתי סיבות: קהל המבקרים יקטן וביתני התצוגה יצטמצמו בגודלם. כשמדובר בתערוכת נישה, מספר הפריטים המוצגים קטן ומספר האנשים המאיישים את ביתן התצוגה מופחת כי הם נדרשים לטפל בפחות מבקרים.

מיקוד התערוכות בנושא אחד וכתוצאה מכך עליה משמעותית באיכות המבקרים בעלי יכולת החלטה במקום, מעלה את הציפיה של המציגים לראות את החזר ההשקעה שלהם עוד בזמן התערוכה או זמן קצר לאחריה.

החזר השקעה מהיר
המושג ROI ( החזר השקעה ) יהווה שיקול בעל משמעות בהחלטה האם להשתתף בתערוכה מסוימת. תערוכות שיוכלו להבטיח זאת, יצליחו. האחרות יצטרכו לשנות את התארגנותן.
המשבר הנוכחי בישראל, בעטייה של המלחמה בלבנון מחייב את התעשייה המקומית למחשבה, משום שללא ספק תהיה לו השפעה על התערוכות בשנה הקרובה ויתכן אף מעבר לה. כל מה שנאמר למעלה, תקף גם לתערוכות בישראל.

כאן, התערוכות לא מוכנות לשינוי
המצב כאן חריף יותר משום שנקודת המוצא אצלנו שונה. אנחנו רחוקים מאד מעידן תערוכות הנישה ואצלנו, למספר המבקרים בתערוכה יש עדיין משמעות רבה בהחלטה האם להשתתף בתערוכה.
המציאות שלאחר המלחמה תכפה עצמה על תעשיית התערוכות, כאשר זו איננה מוכנה עדיין לשינוי. הנפילה תהיה ממקום גבוה. לרדת בבת אחת מתערוכות כלליות ( טכנולוגיה לכלל התעשיות, אריזה לכלל התעשיות, תקשורת ועוד ) לתערוכות נישה זה לא פשוט.

 

 

אבל זה מה שצפוי לנו. מציגים שנפגעו כלכלית מהמלחמה, לא ימהרו להציג בתערוכות כלליות שעלותן גבוהה. יחד עם זאת, יש להניח כי הם לא יותרו על השתתפות בתערוכה משום שהם מכירים בערך המדיום. הם יחפשו את תערוכות הנישה שעלותן נמוכה. אבל...... אלו עדיין לא בנמצא בהיקף הראוי.

נחמת עניים היא שתעשיית התערוכות בלבנון נמחקה לשנים רבות, בעטייה של המלחמה.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך