יצוא תערוכות- תעודת קרנה

יצוא תערוכות- תעודת קרנה

לקוח המבקש לייצא דוגמאות לתערוכות, תחרויות וכד' ינהג לפי הנהלים הבאים:

לצורך יצוא החוזר לישראל כלעומת שיצא והעובר בין מספר מדינות, ע"מ להימנע מתשלום המכס בכניסה לכל מדינה מומלץ להשתמש בתעודת מעבר קרנה א.ט.א: קרנה א.ט.א. - פנקס מעבר מכס לדוגמאות מסחריות.

פנקס המעבר היינו מסמך המופק ע"י איגוד לשכות המסחר בהתאם לאמנה בינ"ל עליה הוא חתום לצורך כניסה, או מעבר, זמניים של טובין מסוגים שונים בין המדינות החתומות על האמנה ללא צורך בתשלומי מסים ו/או הפקת פיקדונות בארצות היבוא הזמני. תעודת הקרנה ניתנת לתקופה שלא תעלה על שנה וניתנת לרכישה באיגוד לשכות המסחר.

הוצאת התעודה כרוכה ברכישת הטפסים המתאימים, דמי טיפול והפקדת פיקדון בהתאם לגובה הסחורה.

תנאי קבלת הקרנה: הטובין שייכים לשולח ומיוצאים אך ורק כדי להראותם או להציגם בארץ היבוא.

בעיקרון הטובין אינם מיועדים למכירה בארץ היבוא הזמנית, אך ישנם מקרים בהם ניתן למכור את הטובין שיוצאו מישראל באמצעות קרנה. הטובין מיועדים ליצוא חוזר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום תקרת תקופה של הקרנה. הטובין אינם מתכלים. הטובין ניתנים לזיהוי בעת יצואם חזרה.

לצורך יצוא שלא ידוע מראש אם יימכר בחלקו בתערוכה: במקרה הנ"ל יש להשתמש ברשומון יצוא זמני: יש לצרף את הניירת הרגילה ליצוא ולציין ברשומון מפורשות כי היצוא הוא זמני או במשגור ובאם נערכה מכירה של חלק / כל טובין בארץ הטובין יש לתקן רשומון היצוא מול יחידת רישומי היצוא והיבוא במשרד התמ"ס ולהסבו מרשומון זמני לקבוע.

לעיתים נדרש היצואן בדרך זו (רשומון יצוא זמני) בחתימה על ערבות בארץ היבוא אלא אם הוסדר אחרת ע"י נציג מכס ישראל ונציג המכס המקומי בהסכם "פטור מותנה". הסכם פטור מותנה" נהוג בתערוכות גדולות בלבד. החברה המארגנת את התערוכה דואגת לתאום עם נציג המכס המקומי שישב בתערוכה ובו במקום יוציא ליבואן רשומון יבוא פטור ממכס.

באדיבות: אייר מייל אקספרס בע"מ    www.ame.co.il

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך