האצלת סמכויות או למה החלטתי לא לשכפל את עצמי...

למה החלטתי לא לשכפל את עצמי...

דבר ידוע הוא שכולנו חושבים שלו ניתן היה לשכפל עצמנו כי אז היינו גרים בעולם טוב יותר....

האם זהו המקרה גם בעולם הניהול?

רובנו מצהירים על עצמנו כמאצילים, דמוקרטיים, מתמירים, זאת על אף האמונה הקודחת בראשנו כי אין ספק שאנו עצמנו היינו עושים את עבודת כפיפנו טוב יותר, אפקטיבי יותר. 

אז מה זו בדיוק האצלה והאם באמת היינו עושים את העבודה טוב יותר מהאחר? 

להורות על ביצוע משימה, לשלוח עובד להשיג את המטרה בדרך מסוימת – אין פירוש הדבר האצלה. האצלה הינה מבנה הנעתי המורכב בעיקרו ממשמעות אותה מספקים אנו לעובד. קרי, העובד צריך לתפוס את הערך של המטרות המוצבות, להאמין ביכולתו לבצע את המשימה להשגת המטרות, כמו גם לחוש כי יש לו ברירה ושליטה בייזום והכוונת הפעולות. מעבר לאמור, העובד צריך לחוש כי הוא יכול להשפיע מנהלית, אסטרטגית, על הפעולות להשגת המטרות. מהאמור נובע כי האצלה אינה "זריקת אחריות", או הוראת משימות, כי אם מבנה הטומן הנעת העובד מתוך אמונה משותפת בהצלחת הדרך להשגת המטרות.
 

כעת ננתח את המקרה הקלאסי של המנהל הבטוח שהוא מאציל כי זה הרגע הוא יצא מישיבת צוות בה הנחה כל מנהל/ת מה לעשות בדיוק כדי להשיג תוצאות, רק חבל שהוא עצמו כמובן לא יכול לשכפל עצמו ולעשות זאת באופן המיטבי. מנהל זה אינו מאציל, סביר להניח כי המטרות לא יושגו ואם יושגו כי אז יושגו לטווח הקצר בלבד. העובד אינו מונע מתוך אמונה עצמית ושיתוף, כי אם מתוך הנחיה, תגמול (או הימנעות מעונש) ואינרציה של "להגיע לעבודה ולא לעבוד". 

באופן האמור המנהל באמת משכפל עצמו אך לא באופן המיטבי. הוא משכפל פעולות פשוטות תוך הנחיות מדויקות (גם אם שלח את העובדים לצאת ולחשוב על דרכים יצירתיות להשגת המטרות, בסופו של דבר הוא ינחה מה ואיך לעשות).

לעומתו, מנהל המאציל סמכויות, קרי, מייצר מצב הנעתי לפיו העובד מפנים את הערך הצודק של המטרה והאסטרטגיה, חש ברירה ושליטה, השפעה ואמונה ביכולתו (חוללות עצמית), ישיג באופן אפקטיבי את מטרות הארגון תוך רתימת העובד ויצירת מחויבות פנימית אמיתית. 

המנהל המאציל יקבל באופן האמור פנים שונות של אותה סוגיה אסטרטגית ולא שכפול ופאן אחד שלו עצמו. המנהל ישיג עבודת צוות, איחוד ומרכוז משאבים במקום שכפול משאב בודד (הוא ושיטתו עצמו). 

ולבסוף...ישיג המנהל סביבת עבודה נעימה בו העובדים (גם) מחייכים...בכל זאת, בל נשכח כי מרבית זמננו אנו מבלים במקום העבודה ורצוי שהמצויים בו יהיו מרוצים יחסית.
 

באדיבות: PROFIT GROUP

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך